ДСТУ Б А.2.4-7-95(ГОСТ 21.501-9) Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

Передмова

1  РОЗРОБЛЕНИЙ
Центральним науково-дослідним і проектно-експериментальним інститутом з методології, організації, економіки і автоматизації проектування (ЦНДІпроект),
Проектним інститутом Промбудпроект, Проектним інститутом 2 (ПІ-2),
Центральним науково-дослідним і проектним інститутом індивідуального експериментального проектування житла (ЦНДІЕПжитла).
ВНЕСЕНИЙ
Мінбудом Росії
2 ПРИЙНЯТИЙ
Міждержавною науково-технічною комісією з стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ) 10 листопада 1993р.
З ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України № 65 від 1995-04-06
З наданням чинності ДСТУ Б А.2.4-7-95 на території України припиняють дію ГОСТ 21.107-78, ГОСТ 21.501-80, ГОСТ 21.502-78 і ГОСТ 21.503-80
Цей державний стандарт України не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування України.

Чинний від 1995-07-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює склад і правила оформлення архітектурно-будівельних робочих креслень (архітектурних рішень і будівельних конструкцій*, включаючи робочу документацію на будівельні вироби**) будинків і споруд різного призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті є посилання на такі стандарти:
ГОСТ 2.108-68     ЕСКД. Спецификация
ГОСТ 2.109-73    ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.113-75    ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы
ГОСТ 2.312-72    ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
ГОСТ 2.315-68    ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей
ГОСТ 21.101-93    СПДС. Основные требования к рабочей документации
ГОСТ 21.110-82    СПДС. Спецификация оборудования
ГОСТ 21.113-88    СПДС. Обозначения характеристик точности
ГОСТ 21780-83    Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности

* Під будівельною конструкцією розуміють частину будинку, споруди певного функціонального призначення (каркас будинку, покриття, перекриття і т.ін.), яка складається з елементів, вчасмно пов'язаних між собою в процесі виконання будівельних робіт.
**Під будівельним виробом розуміють елемент будівельної конструкції (колона, ферма, ригель, плита, перекриття, панель стіни, арматурний каркас і т.ін.), що виготовляється поза місцем його установки.

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1 Архітектурно-будівельні робочі креслення виконують згідно з вимогами ГОСТ 21.101, а також цього стандарту.
При виконанні робочих креслень металевих конструкцій слід керуватися відповідними стандартами Системи проектної документації для будівництва (СПДБ).
3.2 Робочі креслення архітектурних рішень і будівельних конструкцій, які призначені для виробництва будівельних і монтажних робіт, виконують в складі основних комплектів, котрим присвоюють марки згідно з вимогами ГОСТ 21.101.
По робочих кресленнях марки АР, при необхідності, складають специфікацію устаткування згідно з вимогами ГОСТ 21.110.
3.3 Умовні графічні зображення будівельних конструкцій і їх елементів наведені в додатку А.
3.4 На архітектурно-будівельних кресленнях вказують характеристики точності геометричних параметрів будинків, споруд, конструкцій і їх елементів згідно з вимогами ГОСТ 21.113.
Вимоги до точності функціональних геометричних параметрів будинків, споруд і конструкцій повинні бути ув'язані з вимогами до точності виготовлення виробів (елементів конструкцій), розбивання осей і встановлення елементів конструкцій шляхом розрахунку точності згідно з вимогами ГОСТ 21780.
3.5 На архітектурно-будівельних робочих кресленнях (на зображеннях фундаментів, стін, перегородок, перекрить) вказують прорізи, борозни, ніші, гнізда і отвори з необхідними розмірами і прив'язками.

Скачать полную версию ДСТУ Б А.2.4-7-95(ГОСТ 21.501-9) Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

К разделу "Разрешения и нормативы для постройки дома"

К разделу ДСТУ "Организационно-методические нормы, правила и стандарты"


Строительно-монтажные работы:

топ
Ограждения из нержавейки Ампир-Авант
топ
Бассейны из стеклопластика, Бассейны живорыбные Проектно-монтажная компания «РЫБПРОМСЕРВИС».
топ
Проектирование объектов аквакультуры Проектно-монтажная компания «РЫБПРОМСЕРВИС».
топ
Кладка 1,5 кирпича Goodmaster
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.