ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України та Українським зональним науково-дослідним та проектним інститутом з цивільного будівництва (ВАТ КиївЗНДІЕП).
Розробники: І.О. Харченко, к.т.н. (керівник розробки); С.В. Новак, к.т.н. (відповідальний виконавець розробки); О.О. Абрамов; Л.М. Нефедченко; М.Й. Коляков, д.т.н., проф.; В.В. Нехаєв
ВНЕСЕНИЙ
Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС  України
2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ
Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 215 від 30.11.2001.
3 Стандарт відповідає європейському стандарту EN 1634-1:2000
"Fire resistance tests for door and shutter assembles - Part 1: Fire doors and shutters "(Випробування на вогнестійкість дверей та  віконниць - Частина 1: Протипожежні двері і віконниці) в частині розділів 4, 5, п. 9.1, додатка А
Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)
Переклад з англійської мови (en).
4  НА ЗАМІНУ СТ СЕВ 3974-83
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований або розповсюджений як офіційне видання без дозволу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

Чинний від 2002-04-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги щодо методів випробувань дверей і воріт (далі — дверей) на вогнестійкість за стандартним температурним режимом за ДСТУ Б В.1.1-4.
Стандарт використовується для визначення межі вогнестійкості дверей.
Вимоги цього стандарту не поширюються на двері шахт ліфтів.
Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
ДСТУ Б В.1.1-4-98    Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги
ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94)    Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використані такі терміни та визначення:
3.1 Двері - конструкція, яка складається з дверної коробки, дверного полотна (полотен) або роликових чи складних жалюзей, приладів та виробів для кріплення, і призначена для заповнення прорізів у огороджувальних конструкціях.
3.2 Вогнестійкість дверей - здатність дверей зберігати огороджувальні функції за умов пожежі.
3.3 Межа вогнестійкості дверей - показник вогнестійкості дверей, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів з вогнестійкості, що нормовані у цьому стандарті.
3.4 Стандартний температурний режим - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.
3.5 Зразок дверей для випробування на вогнестійкість - двері, що виготовлені відповідно до вимог технічної документації на них та безпосередньо підлягають випробуванню на вогнестійкість.

4 СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ

Сутність методів випробувань полягає у визначенні проміжку часу від початку випробування до настання одного з нормованих для дверей граничних станів з вогнестійкості в умовах, що регламентуються цим стандартом.

5 ЗАСОБИ ВИПРОБУВАНЬ

5.1 Склад засобів випробувань:
- випробувальна піч;
- обладнання для встановлення в печі зразка дверей для випробувань на вогнестійкість (далі - зразка);
- засоби вимірювальної техніки;
- обладнання для проведення фото- та відеозйомок.
5.2 Випробувальна піч
5.2.1 Випробувальна піч (далі - піч) має створювати температурний режим та надлишковий тиск у печі відповідно до 6.1, забезпечувати вогневий вплив на зразок з одного боку і умови кріплення зразка у прорізі печі відповідно до 6.2.
5.2.2 Конструкція печі повинна відповідати вимогам, які визначені в ДСТУ Б В. 1.1-4. Висота і ширина вогневої камери печі мають бути такими, щоб відстань від її бокових стін і стелі до коробки дверей, що випробовуються, була не менше ніж 200 мм.
5.3 Обладнання для встановлення зразка в печі
5.3.1 Для встановлення зразка в печі має застосовуватися конструкція (далі -опорна конструкція), що складається зі сталевої рами та заповнення. Як заповнення може використовуватися кам'яна або цегляна кладка, або залізобетонні блоки, гіпсокартонні плити тощо. Матеріал заповнення і розміри прорізу в опорній конструкції мають бути такими, щоб забезпечити встановлення зразка так, як це передбачено у технічній документації на двері, що випробовуються.
Межа вогнестійкості опорної конструкції повинна бути не менше межі вогнестійкості дверей, що очікується під час випробувань.
5.4 Засоби вимірювальної техніки
Засоби вимірювальної техніки - згідно з ДСТУ Б В. 1.1 -4.
5.5 Обладнання для проведення фото- та відеозйомок
Для проведення фото- та відеозйомок мають застосовуватися кіно- та відеокамери і фотоапарати.

Скачать полную версию ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість

К разделу "Двери: нормативы и стандарты"

К разделу ДСТУ "Безопасность. Связь"


Строительно-монтажные работы:

топ
Бассейны из стеклопластика, Бассейны живорыбные Проектно-монтажная компания «РЫБПРОМСЕРВИС».
топ
Шатры , Беседки Ампир-Авант
топ
Оборудование для рыбоводства, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ РЫБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ИЗ ЕВРОПЫ, Аппараты лоточные инкубационные Проектно-монтажная компания «РЫБПРОМСЕРВИС».
топ
Заборы из нержавеющей стали Ампир-Авант
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.