ДСТУ Б В.2.6-1-95 Замки і заскочки для дерев'яних дверей

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО
Сімферопольским центральним проектно-конструкторським і технологічним бюро (ЦПКТБ) корпорації «Укрбудматеріали»
2 ВНЕСЕНО
Управлінням будівельної індустрії, механізації і промисловості будівельних матеріалів Державного комітету України у справах містобудування і архітектури
3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
   наказом Держкоммістобудування України    від 1995-04-06 №66
4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ.
З введенням ДСТУ Б В.2.6-1-95 припиняють дію на території України. ГОСТ 5089-80 і ГОСТ 5089-90.
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Держкоммістобудування України

Чинний від 1996-01-01

1.ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на замки і заскочки для дерев'яних дверей, які застосовуються в житлових і громадських будинках.
Вимоги цього стандарту, крім Додатка Б, є обов'язковими для підприємств, установ і організацій, які діють на території України, а також для громадян - суб'єктів підприємницької діяльності неза¬лежно від форм власності і виду діяльності.
Стандарт придатний для цілей сертифікації.
Видання офіційне

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
ДСТУ 1.5-93    Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.
ГОСТ 538-88    Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
ГОСТ 1145-80    Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 1146-80    Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 17474-80    Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
ГОСТ 17475-80    Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
ГОСТ 27346-87    Изделия замочно-скобяные. Термины и определения

3 ВИМОГИ

3.1 Замки і заскочки повинні відповідати вимогам ГОСТ 538 і цього стандарту. Терміни і визначення за ГОСТ 27346.
Замки і заскочки повинні виготовлятися за конструкторською документацією, що розроблена у відповідно до вимог цього стан¬дарту. Конструкторська документація, зразки-еталони на замки і заскочки повинні бути погоджені з базовою організацією по стан¬дартизації по цьому виду продукції.
Документація і зразки-еталони на запірні механізми, погоджені в складі виробу, не вимагають додаткового погодження при окре¬мому постачанні їх споживачу.
Конструкторська документація на замок і запірні механізми, які поставляються окремо, повинна містити таблицю секретів.
3.2 Умовне позначення замка повинне містити:
- тип замка;
- групу складності конструкції;
- типорозмір корпусу;
- модель запірного механізму;
- позначення цього стандарту.
Типи замків повинні мати умовне позначення:
- замок врізний — 3В;
- замок накладний — 3Н.
Групи складності конструкції замків і типорозміри корпусів наведені у таблиці 1.

Скачать полную версию ДСТУ Б В.2.6-1-95 Замки і заскочки для дерев'яних дверей

К разделу "Двери: нормативы и стандарты"

К разделу ДСТУ "Окна. Двери. Фурнитура"


Строительно-монтажные работы:

топ
Металлоконструкции Ампир-Авант
топ
Ограждения Ампир-Авант
топ
Заборы из нержавейки Ампир-Авант
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.