ДСТУ Б В.2.6-12-97 Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань

Передмова

1  РОЗРОБЛЕНО
Проблемною науково-дослідною лабораторією особливо легких сталевих конструкцій Науково-дослідного комплексу Київського державного технічного університету будівництва і архітектури (С.І.Білик, к.т.н. - керівник теми; Л.А.Пашун, інж.).
Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом по цивільному будівництву (КиївЗНДІЕП). (В.І.Москальов, к.т.н. – керівник теми; Ю.Н.Семко, к.т.н.; Л.Б.Зайончковська, інж.).
ВНЕСЕНО
Головним управлінням житлово-цивільного будівництва Держкоммістобудування України
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказом Держкоммістобудування України від 06.02.97 № 15
3  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування України

Чинний від 1997-07-01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на двері підвищеної міцності як огороджувальної конструкції входу до квартири і встановлює методи механічних випробувань на статичні, ударні та циклічні навантаження.
Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті використані посилання на такі документи:
ГОСТ 8.423-81    Секундомеры механические. Методы и средства поверки
ГОСТ 162-90    Штангенглубиномеры. Технические условия
ГОСТ 166-89    Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75    Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 577-68    Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
ГОСТ 3749-77    Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 5378-88    Угломер с нониусом. Технические условия
ГОСТ 7502-89    Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8925-68    Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция
ГОСТ 13837-79    Динамометр общего назначения. Технические условия
ГОСТ 16504-81    Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 18321-73    Качество продукции. Правила отбора единиц продукции в выборку
ГОСТ 23711-79    Весы для статического взвешивания. Общие технические условия
ГОСТ 25706-83    Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
КНД 50-002-93    КНД. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення

3 Терміни, визначення і позначення

У цьому стандарті подані такі терміни, визначення і позначення:
3.1 Двері підвищеної міцності — це блок дверний, основна несуча конструкція якого виготовлена з металу і який відповідає вимогам захисту квартир та інших приміщень від дій несанкціонованого вторгнення.
3.2 Блок дверний — огороджувальна конструкція дверного отвору для входу до приміщення, яка складається з коробки, дверного полотна, завіс, замків.
3.3 Експлуатаційні навантаження — це статичні навантаження в площині дверного полотна і в площині, перпендикулярній до нього, а також циклічні, ударні та пробивні навантаження, яких зазнає блок дверний під час експлуатації і які регламентуються відповідними стандартами.
3.4 Циклічні навантаження — експлуатаційні навантаження від дії відчинення-зачинення дверей, яких зазнає блок дверний під час експлуатації.
3.5 Зламувальні навантаження — навантаження від дії несанкціонованого вторгнення до квартир чи приміщень через двері, внаслідок яких блок дверний може перестати виконувати функції огороджувальної конструкції.
3.6 Розряд міцності дверей — ступінь опору дверей зламувальним навантаженням.
3.7 Нормальна експлуатація дверей — це експлуатація дверного блока, при якій дії зачинення та відчинення дверей виконуються з прикладенням зусилля, що не перевищує 50 Н.
3.8 Нормативне значення навантаження — найбільше значення навантаження певного розряду міцності дверей.
3.9 Кореляційне значення навантаження — проміжне значення навантаження певного розряду міцності дверей, яке має кореляційний зв'язок з нормативним значенням того самого розряду.
3.10 Категорія міцності дверей — ступінь опору дверей зламувальним навантаженням певного розряду; встановлюється відповідними нормативними документами на конструкцію.
3.11 Статичне зусилля — векторний параметр статичного зламувального навантаження.
3.12 Потенційна енергія — енергетичний параметр ударного зламувального навантаження.
3.13 Термін нормальної експлуатації дверей — час, протягом якого при нормальній експлуатації та нормативній кількості циклів зачинення-відчинення дверей забезпечується надійна робота без відмов та пошкоджень.

Скачать полную версию ДСТУ Б В.2.6-12-97 Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань

К разделу "Двери: нормативы и стандарты"

К разделу ДСТУ "Окна. Двери. Фурнитура"


Строительно-монтажные работы:

топ
Летние площадки Ампир-Авант
топ
Кладка 1,5 кирпича Goodmaster
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.