ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ
Науково-дослідним інститутом будівельної фізики Російської Академії архітектури і будівельних наук та Федеральним науково-технічним центром із сертифікації у будівництві при Держбуді Росії
ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії
2 ПРИЙНЯТИЙ
Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації технічного нормування і сертифікації у будівництві (МНТКБ) 20 травня 1999 р.
3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ
   Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р. № 226
Цей державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України

Чинний від 2001-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт поширюється на віконні та дверні блоки житлових, громадських, виробничих та інших будівель та споруд і установлює метод визначення їх звукоізоляції у лабораторних умовах.
Метод також може бути застосований для визначення звукоізоляції вітражів, вітрин та інших світлопрозорих огороджувальних конструкцій або їх фрагментів.
Метод, що встановлюється даним стандартом, застосовують при проведенні класифікаційних, сертифікаційних та інших періодичних лабораторних випробувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:
ГОСТ 6495-89    Микрофоны. Общие технические условия
ГОСТ 17168-82    Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 17187-81    Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 23854-79    Измерители уровня электрических сигналов. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 24388-88    Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 27296-87    Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения
СТ СЭВ 4867-84    Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Нормы

З ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У даному стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями.
Час реверберації Т, с - час, що вимагається для зниження рівня звукового тиску у замкнутому приміщенні на 60 дБ після вимкнення джерела звуку.
Звукоізоляція віконного блока RAтран, дБА -величина, що служить для оцінки зниження віконним блоком повітряного шуму потоку міського транспорту.
Індекс ізоляції повітряного шуму Rw, дБ -величина, що служить для оцінки звукоізоляції конструкції одним числом і визначається співставленням частотної характеристики ізоляції повітряного шуму R(f) із спеціальною оцінною кривою згідно з СТ СЕВ 4867.
Ізоляція повітряного шуму (звукоізоляція)
R, дБ - десятикратний десятковий логарифм відношення звукової потужності, яка падає на випробуваний зразок, до звукової потужності, що передана крізь цей зразок.
Середній рівень звукового тиску у приміщенні Lm, дБ - десятикратний десятковий логарифм відношення усереднених у просторі та часі квадратів значення звукового тиску до квадрата порогового значення тиску Po= 20 мкПа.
Зразок для випробування - виріб, придатний для випробування, технічні характеристики якого повністю відповідають наданій у випробувальний центр (лабораторію) супроводжувальній нормативній та конструкторській документації.
Фрагмент виробу - частина виробу, що відображає його основні конструктивні особливості і звукоізоляційні характеристики.
Частотна характеристика ізоляції повітряного шуму R(f), дБ - значення ізоляції повітряного шуму R у кожній із третинно-октавних смуг з частотами f, Гц, які знаходяться у діапазоні 100 ?3150 Гц (у графічній або табличній формі).
Еквівалентна площа звукопоглинання А, м2 - площа поверхні з коефіцієнтом звукопоглинання, що дорівнює одиниці, яка мала б таку саму здатність поглинати звук, як і всі разом взяті поверхні огороджувальних конструкцій випробувальної камери.

4 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АПАРАТУРА

Випробувальне обладнання та апаратура включають випробувальну камеру з передавальною і приймальною вимірювальними системами.
4.1 Передавальна вимірювальна система, що містить у собі:
      - генератор шуму з діапазоном 31-10000 Гц згідно з нормативною документацією (далі - НД);
     - фільтри смугові третиннооктавні класу 1 або 2 згідно з ГОСТ 17168;
     - підсилювачі потужності згідно з ГОСТ 24388;
     - гучномовці з робочим діапазоном частот 50-8000 Гц згідно з НД (нерівномірність характеристики не повинна перевищувати 15дБ).
4.2 Приймальна вимірювальна система, що містить у собі:
    - мікрофон вимірювальний класу точності 1 або 2 з номінальним діапазоном частот 31,5-18000 Гц згідно з ГОСТ 6495;
    -  шумомір класу точності 1 або 2 згідно з ГОСТ 17187;
    - фільтри смугові третиннооктавні класу 1 або 2 згідно з ГОСТ 17168;
    - прилад реєструючий згідно з ГОСТ 23854.
4.3 Випробувальна (ревербераційна) камера повинна складатись із двох суміжних за горизонталлю приміщень (пара приміщень), у проріз між якими монтують зразок випробуваної конструкції, і відповідати вимогам ГОСТ 27296.
4.4 Площа прорізу, що призначається для монтажу зразка випробуваної конструкції, повинна складати не менше 8 м2.
Якщо випробуваний зразок (вікно) за розміром менше випробувального прорізу, то у прорізі слід установити допоміжну перегородку із заздалегідь більш високою у порівнянні із зразком звукоізоляцією і в неї вставити зразок (рисунок 1).
4.5 Звукоізоляція допоміжної перегородки на всіх частотах повинна бути не менше ніж на 6 дБ вище за звукоізоляцію випробуваного зразка.
У необхідних випадках проводять оцінку ізоляції повітряного шуму цією перегородкою методом, що наведений у додатку А.

Скачать полную версию ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції

К разделу "Правила и нормативы оконных работ"

К разделу "Двери: нормативы и стандарты"

К разделу ДСТУ "Окна. Двери. Фурнитура"


Строительно-монтажные работы:

топ
Торговые точки Ампир-Авант
топ
Навесы для авто Ампир-Авант
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.