ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ
Науково-дослідним інститутом будівельної фізики Російської Академії архітектури і будівельних наук, ВАТ "Институт стекла" за участю Федерального центру із сертифікації у будівництві при Держбуді Росії
ВНЕСЕНИЙ
Держбудом Росії
2 ПРИЙНЯТИЙ
Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування і сертифікації у будівництві (МНТКБ) 20 травня 1999 р.
3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ
   Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р. № 226
Цей державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України

Чинний від 2001-01-01

1  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Даний стандарт розповсюджується на віконні та засклені дверні блоки житлових, громадських, виробничих та інших будинків і установлює метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла цих виробів.
Метод може бути застосований для визначення загального коефіцієнта пропускання світла вітражів, вітрин, зенітніх ліхтаріх та інших світлопрозорих конструкцій та їх фрагментів, що містять в собі різні комбінації непрозорих і світлопропускних елементів із  різних видів скла ( прозорого та забарвленого, без покриттів або з покриттями, візерунчастого, армованого, багатошарового тощо).
Метод застосовують для класифікаційних, сертифікаційних, типових та інших періодичних лабораторних випробувань.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:    
ГОСТ 8.326-89    ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений
ГОСТ 8.332-78    ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения
ГОСТ 2327-89    Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия
ГОСТ 2388-70    Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колорирования пиротехнических средств. Общие технические требования
ГОСТ 7721-89    Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка
ГОСТ 8711-93    Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам
ГОСТ 15543-70    Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 19798-74    Фотоэлементы. Общие технические условия

З ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У даному стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями.
Фрагмент виробу - частина виробу, що відображує його основні конструктивні особливості та оптичні характеристики.
Зразок для випробувань - складена світло-прозора огороджувальна конструкція або її фрагмент, придатні до випробувань, технічні характеристики яких повністю відповідають представленим у випробувальний центр (лабораторію) супроводжувальній нормативній і конструкторській документації.
Світлопрозора огороджувальна конструкція - будівельна конструкція, що призначена для забезпечення природного освітлення внутрішніх приміщень будинку або споруди.
Світловий потік Ф, лм - величина, пропорційна потоку випромінювання, з урахуванням відносної спектральної ефективності монохроматичного випромінювання.
Освітленість Е, лк - відношення світлово-го потоку, що падає на малу ділянку поверхні, що розглядається, до площі цієї ділянки.
Середня освітленість зразка Е, лк - відношення світлового потоку, що падає на зразок, до площі цього зразка.
Коефіцієнт заскління віконного блоку (або іншої світлопрозорої конструкції) Кзаскл -від- ношення площі світлопрозорої частини віконного блока до його робочої площі. У випадку наявності в конструкції декількох рядів заскління за площу світлопрозорої частини приймають площу заскління ряду з найменшою світлопрозорою частиною.
Загальний коефіцієнт пропускання світла ?L, відн. од. - відношення світлового потоку, що пройшов крізь виріб, до світлового потоку, що упав на нього. 2

4 АПАРАТУРА

Випробувальна утановка, що складається із:
     - джерела дифузного світла типу А (штучного небосхилу відбитого світла, забарвленого білою дифузно відбивною фарбою) згідно з ГОСТ 7721;
    -  світломірної камери, забарвленої матовою білою дифузно відбивною фарбою, що відокремлена горизонтальною перегородкою з прорізом і опорними ґратами у ньому для установлення зразка, який випробовується;
     - вимірювального блока, що складається із зовнішнього і не менше трьох внутрішніх фотоелементів згідно з ГОСТ  2388, ГОСТ 19798, відкаліброваних за ГОСТ 8.322 для світлоадаптованого ока з лінійною залежністю сили струму від світлового потоку, що на нього падає, з відносною похибкою не більше ±1 %;
      -мікроамперметра згідно з ГОСТ 8711 або гальванометра за нормативною документацією, що затверджена у встановленому порядку, не нижче 2-го класу точності і перемикача згідно з ГОСТ 2327 для фотоелементів;
     - затемнювана світла згідно з ГОСТ 15543.

5 ПОРЯДОК ВІДБОРУ І ПІДГОТОВКИ ЗРАЗКІВ ДО ВИПРОБУВАНЬ

5.1 Випробування проводять на зразках, що представляють собою готові вироби або фрагменти виробів, які відповідають вимогам, встановленим у нормативній (конструкторській) документації на конкретну продукцію повної заводської готовності. У випадку, якщо результати випробувань передбачається поширити на типорозмірний ряд (який включає продукцію, що випробовується), то для проведення випробувань вибирають конструкцію з найменшим коефіцієнтом скління. Мінімальний розмір зразків - 700х700 мм, максимальний розмір зразків визначають технічними можливостями випробувальної установки.
Рекомендовані розміри зразків віконних блоків:
висота - 1460 мм; ширина - 1470 (або 1320мм).
Вікна, як правило, повинні бути двостулковими, з кватирковим вузлом. Якщо конструкція передбачає відкидне або поворотно-відкидне відкривання вузької стулки, наявність кватиркового вузла не обов'язкова.
5.2 Порядок відбору і кількість зразків для випробувань установлюють у нормативній документації на конкретну продукцію. Рекомендується випробовувати не менше двох ідентичних зразків.
5.3 Підготовка зразків до випробувань
5.3.1 Перевірку комплектності, конструкції і показників зовнішнього виду зразків проводять візуально у відповідності з вимогами нормативної документації (далі - НД) на вироби, які випробовуються.
5.3.2 Перевірку геометричних розмірів зразків проводять за допомогою засобів вимірювань за методиками, що наведені в НД на вироби, які випробовуються.
5.3.3 Перед випробуваннями вироби повинні бути ретельно очищені від забруднення і промиті.

Скачать полную версию ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

К разделу "Правила и нормативы оконных работ"

К разделу "Двери: нормативы и стандарты"

К разделу ДСТУ "Окна. Двери. Фурнитура"


Строительно-монтажные работы:

топ
Летние площадки Ампир-Авант
топ
Поверхностные аэраторы для прудов, Поверхностные аэраторы для бассейнов Проектно-монтажная компания «РЫБПРОМСЕРВИС».
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.