ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНИЙ
Науково-дослідним інститутом в'яжучих речовин та матеріалів ім. В.Д.Глуховського при Київському національному університеті будівництва і архітектури Міносвіти і науки України (НДІВМ при КНУБіА) (Рунова Р.Ф. д.т.н., Майстренко А.А. к.т.н.)
2 ВНЕСЕНИЙ
Відділом інноваційної політики, нормування та стандартизації Держбуду України
3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ
Наказом Держбуду України від 14.12.2000 № 280
4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ
Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Державного комітету  будівництва, архітектури та житлової політики України

Чинний від 2001-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі будівельних матеріалів, що стосуються екологічних питань виробництва та використання будівельних матеріалів.
1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.
1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Цей стандарт розроблений відповідно до вимог ДСТУ 1.2  та  ДСТУ 1.5.
2.2 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін.
2.3 Подані визначення можна, в разі необхідності, розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.
2.4 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.
2.5 У стандарті наведений абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті є посилання на такі державні стандарти:
ДСТУ 1.2-93    Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів
ДСТУ 1.5-93    Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів

Скачать полную версию ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів

К разделу "Разрешения и нормативы для постройки дома"

К разделу ДСТУ "Организационно-методические нормы, правила и стандарты"


Строительно-монтажные работы:

топ
Кладка пеноблока Goodmaster
топ
Накрытия из поликарбоната Ампир-Авант
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.