ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

Передмова

1   РОЗРОБЛЕНИЙ
Науково-дослідним інститутом будівельної фізики (НИИСФ) Російської Федерації
ВНЕСЕНИЙ
Держбудом Росії
2 ПРИЙНЯТИЙ
Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ) 20 травня 1999 р.

Вступ

Даний стандарт гармонізований із стандартами ІСО 7345:1987 [1] і ІCO 9251:1987 [2] у частині термінології і відповідає основним положенням ІСО 8301:1991 [3], ІСО 8302:1987 [4], що встановлюють методи визначення термічного опору і ефективної теплопровідності за допомогою приладу, оснащеного тепломіром, і приладу з гарячою охоронною зоною.
Відповідно до стандартів ICO у даному стандарті встановлені вимоги до зразків, приладу і його градуюванню, прийняті дві основні схеми випробування: асиметрична (з одним тепломіром) і симетрична (з двома тепломірами).

Чинний від 2001-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт розповсюджується на будівельні матеріали і вироби, а також на матеріали і вироби, що призначені для теплової ізоляції промислового обладнання і трубопроводів, і встановлює метод визначення їх ефективної теплопровідності і термічного опору при середній температурі зразка від мінус 40°С до +200°С.
Стандарт не розповсюджується на матеріали і вироби з теплопровідністю більше 1,5Вт/(м*К).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:
ГОСТ 166-89    Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75    Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 24104-88    Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия.
ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94)    Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробування    ГОСТ 17177-94    Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.

3 ВИЗНАЧЕНЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

3.1 У даному стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями.
Тепловий потік - кількість теплоти, що проходить крізь зразок за одиницю часу.
Щільність теплового потоку - тепловий потік, що проходить крізь одиницю площі.
Стаціонарний тепловий режим - режим, за якого всі теплофізичні параметри, що розглядаються, не змінюються з часом.
Термічний опір зразка - відношення різниці температур лицьових граней зразка до щільності теплового потоку в умовах стаціонарного теплового режиму.
Середня температура зразка - середньо-арифметичне значення температур, виміряних на лицьових гранях зразка.

Скачать полную версию ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

К разделу "Отопление"

К разделу ДСТУ "Отопление и газоснабжение"


Строительно-монтажные работы:

топ
Ковка художественная Ампир-Авант
топ
Металлоконструкции Ампир-Авант
топ
Торговые точки Ампир-Авант
топ
Кладка 1,5 кирпича Goodmaster
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.