Про затвердження Зміни № 2 СНіП ІІ-35-76 "Котельные установки"

Про затвердження Зміни № 2 СНіП ІІ-35-76 „Котельные установки”
Наказ від 20 жовтня 2003 р. № 175

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 30265 та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства нормативної бази у будівництві наказую:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 грудня 2003 року Зміну № 2 СНіП ІІ-35-76 „Котельные установки”, розроблену ВАТ „Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України” (УкрНДІінжпроект), що додається, схвалену рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 10 жовтня 2003 р. № 76.
2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату (А.Григор) забезпечити опублікування тексту зазначеної зміни в Інформаційному бюлетені Держбуду України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту.

Голова Комітету
В. Череп

* * *

Зміна № 2 СНіП ІІ-35-76 „ Котельные установки ” (для застосування на території України).

Наказом Держбуду України від 20.10.03 № 175 строк введення в дію встановлений з 1 грудня 2003р.

ТЕКСТ ЗМІНИ
(друкується мовою оригіналу)

Пункт 1.3. Третій абзац вилучити.
Пункт 4.1 викласти в новій редакції:
„4.1 Вид ы топлива для вновь проектируемых и реконструируемых котельных принимаются в соответствии с заданием на проектирование ”.
Пункт 4.3 викласти в новій редакції:
„4.3 Для котельных производительностью до 20 Гкал/ч резервное топливо к газообразному не предусматривается; для этих котельных, отнесенных к первой категории, может предусматриваться аварийное жидкое топливо, необходимость которого, а также его вид (топочный мазут, легкое нефтяное топливо) определяются заданием на проектирование ” .
Пункт 4.4. Другий абзац викласти в новій редакції:
„ В случаях, обоснованных технико-экономическими расчетами, другой вид резервного топлива может приниматься в соответствии с заданием на проектирование ”.

К разделу "Отопление"

К разделу СНиП "Отопление и газоснабжение"


Строительно-монтажные работы:

топ
Накрытия из поликарбоната Ампир-Авант
топ
Проектирование объектов аквакультуры Проектно-монтажная компания «РЫБПРОМСЕРВИС».
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.