ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) Правила виконання робочої документації

Передмова

1   РОЗРОБЛЕНИЙ
Проектним інститутом N 2 (ПІ-2), Центральним науково-дослідним та проектно-експериментальним інститутом по методології, організації, економіці та автоматизації проектування (ЦНДІпроект), проектним інститутом «Промбудпроект», Центральним науково-дослідним та проектним інститутом по містобудуванню (ЦНДІмістобудування)
2   ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії
3   ПРИЙНЯТИЙ
Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації та технічному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 10 листопада 1993 р.
За прийняття проголосували:

Назва держави


Найменування органу державного управління будівництвом

Азербайджанська Республіка

Держбуд 

Республіка Вірменія 

Держупрархітектури 

Республіка Білорусь

Держбуд 

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Україна

Держкоммістобудування

3 ЗАМІСТЬ ГОСТ 21.508-85
4  ВВЕДЕНИЙ
наказом Держкоммістобудування України N 65 від 06.04.95р.
Даний державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування України

Чинний з 1995-07-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Даний стандарт встановлює склад та правила оформлення робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів* різного призначення (далі - генеральні плани)
* Як житлово-цивільні об'єкти тут і надалі розглядають мікрорайони, квартали, групи житлових будинків та громадських будівель

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:
ГОСТ 2.303-68     ЕСКД. Линии
ГОСТ 21.101-93     СПДС. Основные требования к рабочей документации
ГОСТ 21.109-80     СПДС. Ведомости потребностей в материалах
ГОСТ 21.111-84    СПДС. Ведомости объемов строительных и монтажных работ
ГОСТ 21.204-93    СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта
ГОСТ 21.510-83    СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей железнодорожных путей
ГОСТ 21.511-83    СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей автомобильных дорог

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Робочу документацію генеральних планів виконують відповідно до вимог даного стандарту, ГОСТ 21.101 та інших взаємопов'язаних стандартів системи проектної документації для будівництва (СПДБ).

3.2 До складу робочої документації генерального плану включають:
-    робочі креслення генерального плану (основний комплект робочих креслень марки ГП. При об'єднанні в одному основному комплекті робочих креслень генерального плану та споруд транспорту основному комплекту робочих креслень присвоюють марку ГТ);
-    ескізні креслення загальних видів нетипових виробів, конструкцій, пристроїв та малих архітектурних форм (далі - ескізні креслення загальних видів нетипових виробів);
-    відомість потреби у матеріалах за ГОСТ 21.109;*
-    відомість обсягів будівельних та монтажних робіт за ГОСТ 21.111;*
3.3 До складу основного комплекту робочих креслень генерального плану включають:
-    загальні дані по робочих кресленнях;
-    креслення розпланування;
-    план організації рельєфу;
-    план земляних мас;
-    зведений план інженерних мереж;
-    план благоустрою території;
-    виносні елементи (фрагменти, вузли) за ГОСТ 21.101**.
3.4 Робочі креслення основного комплекту виконують на інженерно-топографічному плані (крім креслення плану земляних мас).
Допускається креслення розпланування, зведений план інженерних мереж та план благоустрою території виконувати без нанесення горизонталей рельєфу місцевості.
3.5 Контури проектованих будівель та споруд наносять на план за архітектурно-будівельними робочими кресленнями, приймаючи координаційні осі будівель та споруд суміщеними з внутрішніми гранями стін.
Коли відстань від зовнішньої грані стіни будівлі, споруди до координаційної осі у масштабі зображення перевищує товщину лінії контуру, останню відносять від координаційної осі на відповідну відстань (L) до рисунку 1.
* Виконують при наявності вказівок у договорі на виконання проектних робіт
** Виконують при великій насиченості зображень

Скачать полную версию ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) Правила виконання робочої документації

К разделу "Разрешения и нормативы для постройки дома"

К разделу ДСТУ "Организационно-методические нормы, правила и стандарты"


Строительно-монтажные работы:

 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.