Бурштин

Компания: Dominique Perrault Architecture (Франція)
Местоположение: Мистецький Арсенал, Київ, Україна

Проект передбачає рацiоналiзацiю простору шляхом виявлення оптимальної структури розмiщення вiльних площ i нової забудови, враховуючи пов’язанiсть будiвель мiж собою.
Усi будiвлi розвиваються з «материнської» октагональної форми, що походить вiд плану Великої лаврської дзвiнницi й вiдсилає до таких українських символiв, як церковнi банi й бурштин. Кожна з будiвель отримує оптимальну орiєнтацiю й габарити у вiдповiдностi до iнсоляцiї, напрямкiв вiтру й видiв на Лавру. Внутрiшня органiзацiя й зовнiшнє оздоблення будiвель визначаються вiдповiдно до їх типу: культурного, готельного чи офiсного. До цього додається схема забезпечення стiйкого функцiонування комплексу.
Проект цiкавий, насамперед, з точки зору методологiї й технологiй проектування.

Опис до фото:

  • Фото 1. Загальний вигляд вночі
  • Фото 2. Схема розподілення мас
  • Фото 3. Бурштин
  • Фото 4. Церковні бані
  • Фото 5. Виконання функціональної програми
  • Фото 6. Вид на Велику лаврську дзвіницю

Джерело: журнал "АСС"Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.

Смотрите также