Історичні шари

Автор: Arata Isozaki & Associates
Местоположение: Мистецький Арсенал, Київ, Україна

Концепцiя проекту випливає з аналiзи й можливостi взаємодiї рiзних iсторичних шарiв, що накладаються один на одного на територiї «Арсеналу». Проявлення сенсiв цих iсторiй, їх продовження й використання в новому шарi XXI сторiччя покладене в основу планувальних рiшень.
Печери як перший шар, на котрому згодом формувалась Києво-Печерська Лавра, знаходять вiдбиток у пiдземному рiвнi нового комплексу, що являтиме собою розгалужений лабiринт тонелiв i паркiнгiв, вiд яких можна буде безпосередньо потрапити всередину всiх будiвель.
Наступний важливий момент iсторiї – XVIII сторiччя – коли з’являються Велика лаврська дзвiнниця, вали й Арсенал. На взаємодiї їх планувальних вiсей виникають двi решiтки, що визначають розмiщення будiвель нового комплексу. Головна решiтка прив’язана до вiсей будiвлi «Арсеналу» й iсторичного шляху, який колись вiв вiд Троїцьких ворiт. Друга – спрямована паралельно до вiсi, що поєднує Лаврську дзвiнницю з центральною частиною валiв. Висота всiх будiвель корелює з валами, максимальна висота котрих не перевищує 9 м. Дзвiнниця є центральним елементом, в залежностi вiд якого було визначено спрямування бiльшостi будiвель комплексу.
Головний елемент, що має виникнути вже за наших часiв, - це велика площа «Мистецького Арсеналу». Це головне мiсце зiбрання мiстян i гостей комплексу, що має всi ознаки публiчного простору: тверде покриття, решiткоподiбне лiхтарне освiтлення й iншi дизайн-елементи.
Будiвлi комплексу не вiдсилають до жодного iсторичного референту й отримують iндивiдуальне, виразне рiшення, вiдповiдно до своєї функцiї.

Опис до фото:

  • Фото 1: State Enterprise OMystetskyj ArsenalO - Ishtvan Coshtura
  • Фото 2. Ситуаційний план
  • Фото 3. Генеральній план
  • Фото 4: Hans-Joachim Wuthenow
  • Фото 5. Концепція проекту - "Історичні шари"
  • Фото 6. Ландшафтна діаграма
  • Фото 7. Плоша "Мистецького Арсеналу"
  • Фото 8. Перспективний вигляд Музею Сучасного мистецтва

Джерело: журнал "АСС"Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.

Смотрите также