100 років становлення IBA: від авангарду до публічності. Частина 2

МАЙБУТНЄ СЬОГОДНІ МОЖЕ СКЛАСТИСЬ ЛИШЕ ЗАВДЯКИ НАПОЛЕГЛИВИМ ЗУСИЛЛЯМ ВСІХ ДІЄВЦІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У МІСЬКОМУ ЖИТТІ. (Улі Гельвеґ, директор IBA Hamburg)

«Інтербау'57» у Берліні (Фото: © die stadt von morgen/Hermann Kondermann)Десятиліття потому IBA отримала нагоду ще глибше увійти в соціальний та культурний контекст окремого регіону. Виставка 1999 року на території Емшер-Парку представляла результати структурної політики відновлення індустріалізованого ландшафту, що включає 17 містечок. Відмовляючись від знесення промислових споруд на користь їхнього креативного перетворення, планувальники прагнули дати гідну відповідь на виклики надшвидких змін світової економічної кон’юнктури.
Відновлений ландшафт Емшер-Парку, збагачений можливостями організації мистецьких та освітніх заходів, спортивного та розважального відпочинку, цього року отримав міжнародне визнання як одна з культурних столиць Європи.
Водночас, цього ж таки 2010 року завершився період реалізації ще двох масштабних заходів IBA в землях Браденбург і Саксонія-Ангальт. Враження щодо ступеня зануреності їх обох у комплексну проблематику розвитку від-повідних регіонів можна отримати вже під час поверхового огляду тем.
Самоназва виставки у Браденбурзі звучить як «Майстерня для нового ландшафту». Йдеться про відновлення колишнього енергетичного центру НДР, що припинив свою діяльність майже одразу після політичних перетворень, на початку 1990-х років. Подібно до Емшер-Парку, концепція реконструкції цих територій передбачає збереження індустріального спадку з подальшим забезпеченням його пристосування до нових функцій. У відповідності до місцевого ландшафту провідну роль тут відіграє тема води: замість вуглевидобувних кар’єрів та шахт на території Лаузіцу та Лаухгаммеру в найближчому майбутньому має постати новий світ води, що налічуватиме 30 ставків із загальною площею водної поверхні близько 14 тисяч га. Розгалужена система каналів, пристосованих для руху катерів та човнів, сотні кілометрів велосипедних та скейтбордних доріжок, новий міст-музей забезпечуватимуть популярність серед туристів.
Історичні квартали в Берліні, сановані у 1993-1995 роках (Фото: S.T.E.R.N. GmbH)Тематика виставки в землі Саксонія-Ангальт пов’язана із занепадом 17 регіональних міст внаслідок соціально-економічного й територіального переструктурування Німеччини після об’єднання, а тому видається «урбаністичнішою». Та все ж, що являє собою спустошене місто, з якого емігрувало половина мешканців, і чи можливо за таких умов підтримати міське життя, підігріваючи інтерес відвідувачів завдяки незвичним мистецьким акціям та креативному веденню малого бізнесу? Висвітлити ці питання ми спробували за кілька сторінок у цьому ж таки числі. Наразі ж хотілося б докладніше зупинитися на третій складовій теперішньої виставки, а саме – її відділенні в Гамбурзі.
Для розуміння специфічності характеру IBA Hamburg у порівнянні з іншими паралельними заходами та її місця в історії виставки в цілому ключовими видаються такі слова, як «метрополія» і «майбутнє». Справді, виставка в Гамбурзі вирізняється насамперед тим, що контекст її перебігу являє собою не просто один із найвідоміших і найдинамічніших урбаністичних центрів Німеччини, але й місто, що прагне активно представляти себе на глобальній арені. На думку організаторів виставки, поняття «метрополія» має відсилати не стільки до кількісних (населення, доходи, інвестиції), скільки до якісних показників (освіченість, культура, креативність), що, втім, не виключає питання збалансованості економічного й культурного інтересів у міському розвитку. Власне, IBA Hamburg ставить перед собою завдання подальшої розробки моделі метрополії в усіх можливих її проявах, а також її практичне втілення на території міста. Метафорично це утопічне поривання до виходу поза межі сьогодення у світле майбутнє схоплюється через стрибок. Однак тут у жодному випадку не йдеться про нездійсненні утопічні фантазії, щось на кшталт марксистського стрибка з царства необхідності в царство свободи. Навпаки, мова йде про максимально конкретизовану утопію, що може відбутися й таки відбувається тут і зараз; стрибок розуміють лише як стрибок через Ельбу, що повинен втілитись у конкретному перетворенні трьох гамбурзьких районів на території островів – Вільгельмсбурга (Wilhelmsburg), Ведделя (Veddel) та Гарбурзького річкового порту (Harburger Binnenhafen) – у чітко окреслений часовий проміжок, з 2006 до 2013 року включно.

Під час написання статті використано джерела з сайту: http://www.iba-hamburg.org

Автор: Ксенія Дмитренко
Джерело: журнал "АСС"

Читайте далее продолжение статьи:
100 років становлення IBA: від авангарду до публічності. Частина 3 >>>Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.

Похожие статьи